Hold/Tider (Svømning)

Svømning 3
Baby Svømning

Lørdag Kl. 10.30 – 11.00

Vi svømmer i Bjerringbro Svømmehal, varmtvandsbassinet. Babysvømning i varmtvandsbassinet er en dejlig oplevelse både for barnet og moderen eller faderen. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns alder og niveau med forskellige øvelser. Her kan I få hjælp til "holdemåder", dykning m.m.

Alt vil foregå på barnets præmisser, I undervisningen vil der desuden blive lagt vægt på at stimulere barnets forskellige sanser gennem forskellige sanglege m.m. Oprykning til Mor/Barn - Far/Barn kan ske, når barnet er fortrolig med vandet og har begyndende evne til at lege i vandet.

Svømning 2
Mor, Far Barn 1 og 2

Lørdag kl. 9.30 -10.00 og kl. 11.00 - 11.30

Vi svømmer i Bjerringbro Svømmehal, varmtvandsbassinet. Vand er dejligt at lege i, og det vil vi gøre! I bassinet vil undervisningen bestå af leg, sanglege, stimulering af sanserne og små indledende crawløvelser.

Alt vil foregå i en betryggende atmosfære, hvor vandglæden skal være i højsædet. Selvstændighed i vandet med hjælpemidler er et vigtigt mål for holdet. Oprykning til Plask & Leg kan ske når barnet er fortrolig med selv at være i vandet og kan svømme en kort distance.

Svømning 2
Plask og Leg 1 og 2

Lørdag kl. 10.00 – 10.30 og kl. 11.30 - 12.00

Vi svømmer i Bjerringbro Svømmehal / Varmtvandsbassin. Nu skal der leges og samtidig opøves fortrolighed med vandet på en god og sjov måde. Gennem leg og små øvelser vil børnene blive indført i de indledende øvelser til crawl. Vi arbejder også med åndedrættet og dykning på forskellige niveauer.

Det er et vigtigt mål at barnet gøres parat til at svømme i det store bassin i den lave ende. Vi arbejder også med at frigøre børnene fra forældrenes hjælp i vandet. Der skal være en forælder til rådighed for at assistere barnet i vandet når det er nødvendigt

Svømning 1
Nybegynder 1, 2 og 3

Lørdag kl. 11.30 -12.00 og 09.45 - 10.15 og 10.30 - 11.00

Vi svømmer i Bjerringbro Svømmehal, det store bassin, den lave ende. Vi svømmer uden forældre i den lave ende.

Nybegynderholdet er tiltænkt de børn, der er utrygge ved vand, ingen erfaring har med svømning også uden for klubsammenhængen, eller som er utrygge ved at svømme i det store bassin. Der er ikke nogen krav til, hvad børn på Nybegynderholdet skal kunne, når de starter.

Målet med Nybegynderholdet er, at alle børn ved hjælp af leg og træning skal blive trygge ved vandet, kunne dykke med hovedet under vand og springe i med glæde og entusiasme, og dermed ønsker vi også at forberede børnene til på sigt at kunne rykke op på begynderholdet.

Svømning 8
Nybegynder 4

Lørdag kl. 11.00 - 11.30

Vi svømmer i Bjerringbro Svømmehal, det store bassin, den lave ende. Vi svømmer uden forældre i den lave ende.

Nybegynderholdet er tiltænkt de børn, der er utrygge ved vand, ingen erfaring har med svømning også uden for klubsammenhængen, eller som er utrygge ved at svømme i det store bassin.

Der er ikke nogen krav til, hvad børn på Nybegynderholdet skal kunne, når de starter.
Målet med Nybegynderholdet er, at alle børn ved hjælp af leg og træning skal blive trygge ved vandet, kunne have hovedet under vand og springe i med glæde og entusiasme, og dermed ønsker vi også at forberede børnene til på sigt at kunne rykke op på begynderholdet.

Svømning 1
Begynder 1 og 2

Lørdag kl. 11.00 - 11.30 og kl. 11.30 - 12.00

Vi svømmer i Bjerringbro Svømmehal, det store bassin, den lave ende. Vi svømmer uden forældre i den lave ende.

Begynderholdet er tiltænkt de børn, der er mere eller mindre fortrolige med vand, og som ikke er bange for bare at hoppe i. Før et barn bør tilmeldes begynderholdet, skal det være tryg ved vand, kunne få hovedet under vand og kunne hoppe i fra kanten.

Målet med begynderholdet er ved hjælp af leg og træning at lære alle børn at svømme uden hjælpemidler, opbygge relationer mellem de svømmende, samt at give de børn, der ikke allerede har det, kendskab til crawl, og ryg crawl. Dermed ønsker vi samtidig at forberede børnene til på sigt at kunne rykke op på holdet øvede begynder.

Svømning 9
Øvede begyndere

Lørdag kl. 11.30 - 12.00

Vi svømmer i Bjerringbro Svømmehal, det store bassin, den lave ende. Vi svømmer uden forældre i den lave ende.

Øvede begynderholdet er tiltænkt de børn, der har kendskab, til crawl, som kan svømme uden hjælpemidler, og som er 100% fortrolige med vand. Før et barn bør tilmeldes øvede begyndere, skal det kunne svømme uden hjælpemidler, dykke med hjælp samt hoppe fra kanten.

Målet med øvede begynderholdet er at give børnene kendskab til crawl og rygcrawl, at give dem mere erfaring med de to stilarter samt tilføje flere elementer til dét, de i forvejen kender til crawl og rygcrawl. Derudover ønsker vi også at udfordre børnene både sammenholdmæssigt og strategisk med forskellige lege, der samtidig fysisk forbereder dem til at kunne rykke op på det næste hold.

På dette hold er der mindre fokus på leg

Svømning 7
Øvede

Lørdag kl. 10.15 - 11.00

Vi svømmer i Bjerringbro Svømmehal, det store bassin, den dybe ende. Børnene kan nu svømme selv med en fornuftig teknik og uden hjælpemidler. Der arbejdes videre med færdighederne fra Øvede 1 og der er mere og mere tale om finpudsning af teknikken.

Brystsvømning introduceres hen over sæsonen, men det er ikke et mål for holdet at ens brystsvømning skal være fuldendt når man slutter på holdet. Oprykning til Juniorer kan ske når bassinet "bliver for lille" for børnene og når de kan svømme lange distancer.

​Der er plads til spontan lege.

Svømning 4
Svømmeteknik for unge og voksne

Torsdag 19.30 - 20.30

Vi svømmer i Bjerringbro svømmehal, i det store bassin.

Er du i alderen 14+ og kunne godt tænke dig, at lære hvordan man svømmer crawl, rygcrawl, samt bryst på et lidt bedre teknisk niveau.

Så er det her holdet for dig. Holdet er tiltænkt svømmere som allerede kan svømme en smule (ikke nødvendigvis alle ovennævnte stilarter), men som savner et højere teknisk niveau, samt svømmer som ønsker at stifte bekendtskab med forskellige svømmestilarter.

Holdet her tilbyder god motion, af hele kroppen. Holdet vil også være åbent for unge og voksne, der lider af vandskræk, men i så fald vil vi som trænere af holdet gerne vide det på forhånd.