Generelt (Motionscenter)

Åbningstider

Vi forbeholder os ret til, at lukke centret under store arrangementer, ved eller i centret eller Rødkærsbro Hallen.

Dette bliver selvfølgelig meldt ud via opslag i centret, samt via facebook og hjemmesiden.

Bemanding

Ønsker du en prøve- eller opfølgningstime udenfor normal bemanding, kan du kontakte:

Jan Hinz-Berg Mouritzen 21 41 61 17

Venligst respekter at de har et job at passe ved siden af, så det er ikke sikkert at de altid tager telefonen. Ligeledes skal I blive enige om de tider som passer bedst for begge parter.

Alle dage 5 - 23

Instruktører og kasserer følger Rødkærsbro skoles fridage / ferieplan.

Værdier

I RIF-Motion arbejder alle med det samme VÆRDIGRUNDLAG. Disse værdier er de grundlæggende elementer, der på alle niveauer skal præge arbejdet i centeret og være de bærende værdier i vores adfærd.

DUKA - Dialog og udvikling baseret på kvalitet og ansvarlighed.

Dialog

Dialogen med alle brugerne af centeret og medarbejderne, er nødvendig for at træffe de rigtige beslutninger og for at centeret er et godt sted at være. Dialogen finder sted i åbenhed, så de gode argumenter kommer i fokus.

Udvikling

Udvikling af centeret og vores opgaveløsning, er en vigtig forudsætning for en god og moderne arbejdsplads. Vi vil selv være med til at præge udviklingen og sætte nye normer for vores center på alle områder.

Kvalitet

Kvalitet i vores arbejde er vigtig i de tilbud vi stiller til rådighed for de mange udøvere. Der er mange kvalitetsnormer, som specielt personalet i centeret skal leve op til, men vi vil også selv sætte kvalitetskrav til opgaveløsningen for andre områder i centeret og vil indenfor de givne rammer forsøge at forbedre de eksterne krav.

Ansvarlighed

Ansvarlighed i vores arbejde er altafgørende. Vi skal kunne stole på hinanden og de aftaler vi laver og have tillid til at opgaverne bliver løst bedst muligt. Den enkelte skal være ansvarlig for sin opgave, men i afdelingen og på tværs af afdelingerne i RIF skal vi også hjælpe hinanden med at løse opgaverne.